Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 6.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
Exportera urval som csv