Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
Exportera urval som csv

Prioriteringsordning Wcag-nivå Wcag-nummer Nummerordning Bokstavsordning Senast ändrad