Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 2.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
Exportera urval som csv