Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 11.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R62 Gör texterna överskådliga
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
Exportera urval som csv