Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
Exportera urval som csv