Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 18.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
3 R53 Gruppera formulärets fält
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
Exportera urval som csv