Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 14.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R94 Använd inte ramar
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
Exportera urval som csv