Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
Exportera urval som csv