Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R80 Följ kodstandarder
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
Exportera urval som csv