Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 30.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
Exportera urval som csv