Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 3.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
Exportera urval som csv