Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 42.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 R80 Följ kodstandarder
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
Exportera urval som csv