Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 19.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
Exportera urval som csv