Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 5.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
Exportera urval som csv