Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 11.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
Exportera urval som csv