Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 4.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
Exportera urval som csv