Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 42.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R12 Ge information på lättläst svenska
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R62 Gör texterna överskådliga
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
1 R105 Skapa rubriker med h-element
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
Exportera urval som csv