Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 7.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
Exportera urval som csv