Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 9.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
1 R80 Följ kodstandarder
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
Exportera urval som csv