Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 6.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
Exportera urval som csv