Bevarande och gallring

Sidan har flyttat till https://webbriktlinjer.se/lagkrav/bevarande-och-gallring/.