Inköpare och beställare

Det ställs en rad krav på offentliga webbplatser. Dessa riktlinjer ger dig stöd att uppfylla kraven i praktiken.

Service måste utformas så att alla privatpersoner och företag både vill och kan använda den. Om webbplatsen är krånglig och svårbegriplig kommer färre personer att vilja använda den.

Service är inte bara en fråga om vad som erbjuds utan också hur det erbjuds. Offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla och ge tillgång till samma eller likvärdig information, oavsett faktorer såsom ålder, kön, funktionshinder och etnisk och kulturell bakgrund. Det är en viktig demokratifråga, men även viktigt för att myndigheterna ska kunna tillgodogöra sig effektiviseringsvinsterna av sina investeringar i webbplatserna.

Gemensamt för både interna och externa webbgränssnitt är det viktigt att de är lätta att använda och bidrar till nytta.

Som beställare har du ett särkilt ansvar att verka för att ett webbprojekt får rätt förutsättningar att bli framgångsrikt.

Riktlinjerna ur ett beställarperspektiv

Alla riktlinjer är inte att betrakta som underlag till en upphandling. Många av dem berör det arbete som sker löpande på en webbplats och där arbetet vanligtvis utförs av din egen organisation.

Ur ett beställarperspektiv är följande sidor särskilt viktiga.