Skriva texter

En webbplatsbesökare har ofta bråttom och vill uträtta sitt ärende så snabbt som möjligt. Det är därför extra viktigt att texter på webben är överskådliga, lättlästa och informativa.

Språket och sättet att strukturera informationen på en webbplats har stor betydelse för hur användaren upplever och kan ta till sig informationen. Dåliga texter kan göra en i övrigt bra webbplats svår att använda.

Se riktlinjer inom ämnesområdena flerspråkighet och begripligt språk.