Inlägg taggade med fönster

15 maj, 2017

Öppna länkar i nya fönster och flikar, eller inte?

WCAG 2.0 lösningsförslag G200 och webbriktlinjen R97. Se till att bakåtknappen fungerar rekommenderar att länkar inte ska öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik, förutom i undantagsfall. Men rekommendationerna ifrågasätts ibland, och det finns webbplatser som regelmässigt öppnar alla externa länkar i nya fönster. Vi har gjort en sammanställning av för- och nackdelar som kommit fram när frågan diskuterats. Förhoppningsvis hjälper det dig att ta ställning till hur ni ska göra i er organisation.

Argument mot att öppna länkar i nya fönster

 • WCAG 2.0, riktlinje 3.2 anger att webbsidans beteende ska vara förutsägbart, och i ett lösningsförslag anges försiktighet med att öppna nya fönster som ett sätt att följa riktlinjen.
 • Attributet target, som används för att öppna länk i nytt fönster, kan inte användas i alla versioner av html om koden ska validera (men är ok i html5).
 • Att öppna länkar i nya flikar kan innebära säkerhetsrisker.
 • Låt användaren själv bestämma hur de vill öppna länkar och dokument – i en ny flik eller ett nytt fönster. Framför allt i en mobiltelefon kan det bli besvärligt med många nya öppna fönster.
 • Försök inte tvinga användare att vara kvar på webbplatsen om informationen de söker finns någon annanstans. Att göra så bryter mot principen att skapa en webbplats som utgår från användarnas behov.
 • Om man råkar stänga ett fönster eller en flik av misstag kan man öppna den igen genom webbläsarens historik. Alla användare kanske inte känner till det, men det fungerar.
 • Bakåt-knappen är en av de mest använda funktionerna i en webbläsare och ska fungera i alla situationer, vilket den inte gör om sidan öppnats i ett nytt fönster eller ny flik.
 • Webbstatistiken riskerar att bli felaktig. Om det finns länkar till en pdf som öppnats i nytt fönster vet inte exempelvis Google Analytics om du är kvar på sidan eller om du har öppnat pdf:en.

Argument för att öppna länkar i nya fönster

 • Användaren riskerar att förlora information som inte är sparad (till exempel i ett formulär) genom att följa en länk som öppnas i samma fönster.
 • Det kan förhindra besvär om användaren har påbörjat uppspelning av musik eller till exempel en podcast på din sida, och det kan bli svårt att hitta tillbaka till den om en länk som öppnas i samma fönster gör att spelningen upphör.
 • Att öppna externa länkar i nya fönster kan öka sannolikheten för att besökaren ska återuppta sitt besök när det nya fönstret stängs.
 • Alla vet inte att man kan högerklicka och själv välja om man vill öppna i ny flik eller nytt fönster.
 • Genom att öppna externa länkar i nya fönster blir det tydligare att användaren har lämnat sajten. Det skulle till exempel kunna minska risken att användaren avslöjar information för den länkade webbplatsen som egentligen bara borde avslöjas för din webbplats.
 • Att klicka på en länk handlar inte alltid om att en person vill bort från webbplatsen, det kan lika gärna handla om nyfikenhet. Att klicka går av bara farten. Då kan det vara bra om den ursprungliga sidan finns kvar.
 • Vissa användare upptäcker inte att webbplatsen eller dokumentet öppnas i samma fönster och hinner stänga det med krysset innan de inser det.

Men öppna i nya flikar då?

Istället för att öppnas i nya fönster kan länkar öppnas i nya flikar. Men i grunden gäller samma argumentation som för nya fönster, och framför allt är det inte säkert att du kan välja om en länk ska öppnas i en flik eller i ett fönster. I vissa fall är det tekniskt möjligt, men generellt är det ett val som användaren förväntas göra, antingen i webbläsarens inställningar eller i samband med att länken följs.

Ange tydligt vart länken går

Oavsett vad ni väljer, var tydlig och tala om i länktexten vart länken leder och tala om att den öppnas i nytt fönster om ni har valt det. Visa gärna med en symbol att användaren kommer till en ny webbplats. Följande bild visar hur det kan se ut när en länk leder till en annan webbplats (exempel kommer från regeringens webbplats):

Länka till nytt fönster – eller hämta hem samma information?

Webbriktlinjernas grundrekommendation är alltså att vara försiktig med att öppna nya fönster eller flikar, med några undantag. Webbriktlinje 97 räknar upp ett antal undantag. Det gäller till exempel när användaren är i ett flöde som inte bör brytas och länkarna leder till innehåll som kompletterar flödet såsom hjälpinstruktioner, en kalenderbaserad datumväljare i ett formulär et cetera.

Ett alternativ det läget är att visa den kompletterande informationen i sitt sammanhang istället för att öppna nytt fönster. Det fungerar oftast bra, till exempel om informationen delas upp i mindre bitar.

Vad tycker du?

Huruvida länkar bör öppnas i nya fönster/flikar eller inte är en fråga som återkommer nu och då, och tenderar att väcka ett starkt engagemang. Frågan har bland annat diskuterats i Facebookgruppen Webbriktlinjer. Fortsätt gärna på den diskussionen om du har nya infallsvinklar, förslag och frågor!