Inlägg taggade med sök

5 juni, 2015

Webbriktlinjer på ditt format

Nu kan du hämta hela Vägledningen för webbutveckling till en kommaseparerad textfil som du själv kan konvertera till lämpligt format.

Dynamisk exportfunktion

Gör helt enkelt ett urval på sidan för sökning/filtrering av riktlinjer och tryck sedan på länken ”Exportera urval som csv” som du hittar nedanför sökresultatet. Då laddas motsvarande riktlinjer ner som kommaseparerad textfil. Den filen kan du sedan öppna och bearbeta i valfritt program (t.ex. Google Drive Kalkylark, Apple Numbers, eller MS Excel).
Du kan till exempel lägga till kolumner som status, egen prioritering, ansvarig osv, och anpassa kolumnbredd mm efter dina behov. Eller importera filen i ett ärendehanteringssystem eller att-göra-program.

Öppna data med sökbart api

Förutom att du manuellt kan göra utdrag finns det möjlighet att hämta data maskinellt. API:et finns dokumenterat på adressen webbriktlinjer.se/psidata/. I praktiken innebär detta att (åtminstone delar av) webbriktlinjerna finns som öppna data, något som för övrigt uppmuntras i riktlinjen R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.

Bakgrund

När myndigheten Verva tidigare ansvarade för Vägledningen för webbutveckling publicerades materialet inte bara som webbplats utan även som tryckt bok och som kalkylark (t.ex. Excel). Det var länge sedan senaste tryckning, men de senaste åren har den som vill kunnat ladda ner eller skriva ut alla riktlinjer på PDF-format. Själv har jag dock saknat kalkylarket, eftersom det är ett smidigt verktyg när man t.ex. systematiskt försöker stämma av en webbplats mot webbriktlinjerna.

Men precis som med trycksaker blir statiska kalkylark undan för undan inaktuella. Riktlinjerna uppdateras och förbättras ju kontinuerligt. Därför har vi lagt resurserna på att istället göra en dynamisk exportfunktion.

Utveckling pågår

Vi har lite snabbt skapat exportfunktionen, men betraktar den inte som färdig. Det finns t.ex. tankar på att erbjuda fler utmatningsformat. Till exempel RSS eller något format med formgivning, kryssrutor osv. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Hur vill du använda webbriktlinjerna?