Inlägg taggade med statistik

25 september, 2018

Tillgänglig presentation av statistisk information

Vid träffen med MITT-nätverket den 19 september pratade vi om hur diagram, kartor, tabeller och andra presentationsformat för stora datamängder kan göras tillgängliga.

Eftersom människors förutsättningar kan variera på väldigt många olika sätt är digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ett brett område, som tar sin tid att sätta sig in i. När det gäller dataintensiv information som exempelvis statistik finns dessutom extra utmaningar. Till exempel används ofta visualiseringar för att skapa förståelse och överblick. Men som ordet antyder är ”visualiseringar” starkt förknippat med visuell förmåga. Hur kan visualiseringar göras tillgängliga för personer med nedsatt syn? Och, för den delen, hur kan stora och komplexa datamängder göras tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar?

Att presentera statistisk information på ett sätt som fungerar för personer med bredast tänkbara variation av egenskaper och förmågor kan vara svårt – men ofta går det att komma längre än du kanske tror! Och värdet av att kunna ta del av tabeller, diagram och inte minst kartor utan att behöva be om hjälp kan vara oerhört stort.

Tre grundläggande rekommendationer:

Men det finns också en del mer specifika åtgärder som kan göras för olika typer av innehåll. Vi har börjat sammanställa några konkreta tips för tillgänglig presentation av statistik (pdf, 3MB). Det är fortfarande inget heltäckande eller kvalitetssäkrat material, men blir successivt bättre. Ladda gärna ner materialet och återkoppla gärna så att vi kan förbättra det. Kanske kan delar av materialet så småningom omarbetas till webbriktlinjer.