Inlägg taggade med tillgänglighetsutlåtande

21 augusti, 2018

Förslag på utformning av tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheter publicera utlåtanden som bland annat redovisar i vilken utsträckning man uppfyller direktivets krav. EU-kommissionen arbetar med att ta fram en mall för sådana utlåtanden. Mallen förväntas vara klar i slutet av året. Myndigheten Digg kommer troligen att så småningom även ge ut föreskrifter som beskriver hur utlåtanden ska utformas och vad de ska innehålla.

I väntan på mallar och föreskrifter har PTS och Bolagsverket tagit fram en mycket enkel mall för tillgänglighetsutlåtanden som skulle kunna användas tillfälligt, till dess att det kommer officiella riktlinjer.