Inlägg taggade med undertexter

3 november, 2020

Vi testar en ny videospelare – vad tycker du?

Vi testar videospelar-komponenten AblePlayer och skulle gärna vilja ha synpunkter på hur den fungerar!

Spelaren är utvecklad med ambitionen att vara tillgänglig, och har bland annat knappar för aktivering av syntolkning, undertexter och teckenspråkstolkning. Dessutom finns en funktion för så kallad ”textbaserad syntolkning”, det vill säga en skriven syntolkning som läses upp av skärmläsare.

Använd gärna kommentarsfunktionen i slutet av sidan, eller skicka dina synpunkter med e-post till info@webbriktlinjer.se. Ange gärna vilken webbläsare, vilket operativsystem och vilka eventuella hjälpmedel du använder, om det är något som inte fungerar så bra.

Tack!

Exempelfilm med syntolkning, teckenspråkstolkning, undertexter, transkription och tangentbordsnavigering

Obs! Symbolen för syntolkning ser ut som ett öga med bågar ovanför.

Exempelfilm med teckenspråkstolkning och experiment med textbaserad syntolkning


Aktivera textbaserad syntolkning med hjälp av syntolkningsikonen (den ser ut som ett öga med bågar). Eventuellt behöver du även aktivera din skärmläsare manuellt för att få denna textremsa uppläst. Bara filmens första minut har sådan syntolkning.

Denna spelare kan även hantera flera olika textremsor (exempelvis på olika språk) och knappar för ökad eller minskad uppspelningshastighet, men dessa funktioner är inte för närvarande aktiva här.

Öppen källkod

AblePlayer är utvecklad av University of Washington och delas kostnadsfritt med MIT-licens.
Källkoden finns att hämta på GitHub, men där finns ännu ingen svensk version. Du kan dock ladda hem den svenska översättningsfilen (javascript) som vi gjort.20 april, 2018

Halvdag om tillgänglig video på webben

Symboler för tillgänglig video
Om textning, syntolkning och teckenspråkstolkning
(använd gärna symbolerna)

Den 1 januari 2019 kommer EU:s webbdirektiv att bli svensk lag. På sikt innebär detta bland annat att videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt ska vara textade och syntolkade. Det gäller både på webben och så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier.

Detta kan bli oerhört värdefullt för personer med nedsatt syn och hörsel, och även för många andra. Teckenspråk berörs inte av samma reglering, men får snarlika konsekvenser i produktion och planering. För att på ett bra sätt kunna möta de ökande kraven behöver vi dela erfarenheter med varandra. Därför ordnade PTS tillsammans med Malmö stad en halvdagsträff om tillgänglig webbvideo (textning, syntolkning och teckenspråkstolkning) den 20 april 2018.

Inspelningar

Du hittar de teckenspråkstolkade och live-syntolkade inspelningarna här. Hela inspelningen är 4 timmar lång och finns på YouTube. Här följer direktlänkar till respektive presentation, i diverse olika format.

 1. Välkommen och kort om webbvideo i offentlig sektor
  Mikael Hellman, Malmö stad
 2. Kort om MITT-nätverket och om webbdirektivet
  Pär Lannerö, projektledare webbriktlinjer.se på PTS. Mikaels och Pärs inledande bilder (pdf, 542 kByte).
 3. Textning av webbvideo
 4. Syntolkning av webbvideo
 5. Vad kan webbansvariga lära av SVT:s tillgänglighetsarbete?
  Lars Samuelsson, tillgänglighetsansvarig för SVT online
 6. Teckenspråkstolkning av webbvideo
 7. Tillgänglig webbvideo, erfarenheter och framtidsspaning
  Mia Ahlgren, policyhandläggare, Funktionsrätt Sverige. Mias presentationsbilder (pdf, 800 kByte)
 8. Kommunen och tillgängligheten
  Nils Karlsson, kommunalråd (MP) Malmö stad. Ordförande för Funktionsstödsnämnden samt ordförande för Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Övrig dokumentation

Mattias Skoog från Halmstads kommun publicerade en fin film på 7 minuter om träffen och om tillgänglig video, och startade ett upprop om textning i en Facebookgrupp om videokommunikation i offentlig sektor.

Inför träffen tog syntolken Helena Frank fram ett informationsblad till alla talare, med tips på hur föreläsningar kan göras mer tillgängliga för synskadade.

Några kommentarer från deltagare och andra finns på #webbvideo på Twitter, och du får gärna använda den taggen för att ställa fler frågor eller komma med fler kommentarer. Eller så kan du använda kommentarsfunktionen i slutet av denna sida.

Kommande träffar och konferenser

Nätverket för myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT) träffas ungefär fem gånger per år. Nästa träff är planerad till den 13 juni och har tema tillgänglighet i interna system.

Deltagare på vår träff har tipsat om kommande konferenser med angränsande teman:

 1. The Forum of Equality in Culture – Collect, Connect, Create handlar om användning av teknik för inkluderande kultur och vetenskap och äger rum i Stockholm den 23-24 maj 2018
 2. Symposium on Subtitling technology (SubTech1) Tar upp bland annat nya tekniska format, AI-textning och textning av VR-miljöer. 24 maj 2018 i München.
 3. VideoKonf – Rörlig bild i offentlig sektor arrangeras av Malmö stad och Kommunförbundet Skåne i november 2018.
 4. 8th Media for All International Conference (M4A8). En bred konferens om tillgänglig media med forskare och praktiker från hela världen. Stockholms universitet, juni 2019.