Inlägg taggade med wcag

15 februari, 2018

En första genomgång av WCAG 2.1

2018-06-11: uppdaterat sidan i och med att WCAG 2.1 blivit rekommenderad version.

Från och med 5 juni 2018 är den nya versionen av tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 en rekommenderad version.

Den nya versionen ändrar ingenting från WCAG 2.0, som ända sedan 2011 varit den första och mest centrala webbriktlinjen (R1). Men WCAG 2.1 utökar WCAG 2.0 med 17 nya kriterier.  12 av dessa krävs för nivå AA. Uppdateringen förväntas bidra bland annat till bättre kognitiv och mobil tillgänglighet.

Sannolikt kommer även en uppdatering av den Europeiska standarden EN 301 549 som hänvisar till WCAG 2.1 AA istället för 2.0 AA. Det kan i så fall innebära att kriterier på nivå A och AA i WCAG 2.1 blir en del av tillgänglighetskraven i webbdirektivet.

PTS har gjort en översiktlig genomgång av WCAG 2.1 (PDF, 842kB) för den som vill orientera sig.

Uppdatering 2018-08-21: Nu finns utkast till webbriktlinjer som förklarar, illustrerar och exemplifierar kriterier från WCAG på svenska även för de 12 nya kriterierna från WCAG 2.1.

Uppdatering 2018-08-30: Nu finns den nya versionen av EN 301 549 publicerad, och den förväntas få status som harmoniserad standard (HEN) inom kort. Då blir det den som gäller för webbdirektivet.