Inlägg taggade med webbdirektivet

7 mars, 2019

Presentation om webbtillgänglighet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas relativt fritt för att vägleda andra till vad webbtillgänglighet är och vad lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär. Läs sidorna 2-3 i presentationen för detaljer om hur den får användas.

OBS! Vissa bilder i presentationen får enbart användas för att informera om webbtillgänglighet och/eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De får alltså inte kopieras och användas i andra presentationer med annat syfte. Presentationen kan dock förbättras och kompletteras under eget ansvar.

Presentationen är indelad i fyra kapitel:

  • Övergripande om digital tillgänglighet
  • Standarden för webbtillgänglighet (WCAG)
  • Webbtillgänglighetsdirektivet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Kom igång med digital tillgänglighet

Post- och telestyrelsen ansvarade för Vägledningen för webbutveckling mellan år 2015 och 2018. Under de åren har en mängd informationsinsatser gjorts om webbtillgänglighet och det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Direktivet har nu implementerats i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (pdf 1 MB). Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har övertagit ansvaret för Vägledningen för webbutveckling.

Presentationen Webbtillgänglighet och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (pptx 5 MB).

21 augusti, 2018

Förslag på utformning av tillfälligt tillgänglighetsutlåtande

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheter publicera utlåtanden som bland annat redovisar i vilken utsträckning man uppfyller direktivets krav. EU-kommissionen arbetar med att ta fram en mall för sådana utlåtanden. Mallen förväntas vara klar i slutet av året. Myndigheten Digg kommer troligen att så småningom även ge ut föreskrifter som beskriver hur utlåtanden ska utformas och vad de ska innehålla.

I väntan på mallar och föreskrifter har PTS och Bolagsverket tagit fram en mycket enkel mall för tillgänglighetsutlåtanden som skulle kunna användas tillfälligt, till dess att det kommer officiella riktlinjer.