De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Teknik & kod

Webbriktlinjerna går inte in på djupet när det gäller teknik, men lyfter upp några viktiga frågor.

Prio Nivå i WCAG Nr. Riktlinje
1 A R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 A R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 A R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 A R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 A R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
1 A R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
3 R94 Använd inte ramar
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
4 R92 Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
2 R88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
1 A R84 Se till att koden validerar
4 R83 Använd inte tabeller för layout
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
1 R80 Följ standarder
3 R74 Integrera externa tjänster så att de smälter in
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster