Resultat för https://statensmedierad.se/

Ditt resultat:

88% Snittresultat för de som gjort testet är 64%

85-100 procent. Tjoho! Bra jobbat, nu är det bara lite kvar innan er webbplats är tillgänglig för alla. Kika under detaljerat resultat för att få tips på vägen så får ni maxpoäng nästa gång.

Observera! Testet innebär inte en fullständig granskning av tillgängligheten på din webbplats, men det kan ge en indikation på vad som kan behöva åtgärdas.


Detaljerat resultat

Funktion -

Bör förbättras

Rubriker med h1-h4 +

Rätt uppmärkta rubriker med h-element bidrar bland annat till att personer som använder skärmläsare lättare kan ta till sig innehållet på en webbsida. Det bidrar också till en enhetlig presentation, bättre sökmotoroptimering och att det blir lättare att läsa sidan utan stilmallar. För att rätta till bristerna måste du känna till orsakerna. Om bara en del av rubrikerna är korrekt uppmärkta som h-element beror det oftast på att redaktörerna inte valt att formatera rubriken i publiceringsverktyget. Ett vanligt misstag som ofta görs är att bara ”feta” till exempel en mellanrubrik på en sida och inte använda publiceringsverktygets inbyggda formateringsfunktioner. Då blir inte rubriken korrekt uppmärkt i koden. Men det kan också bero på att möjligheten att formatera rubriken rätt saknas eller är bristfälligt i webbpubliceringsverktyget och då krävs det oftast att en utvecklare rättar till felet. Se R105 Skapa rubriker med h-element 

Godkänt

Zooma +

Jättebra! Ni har uppgett att det går att zooma i gränssnittet på er webbplats så att all text och alla funktioner fortfarande fungerar utan att användaren behöver scrolla. Fördjupa dig gärna: Riktlinje nr 91 Skapa en flexibel layout

Anpassa till små skärmar +

Bra, du har uppgett att hela webbplatsens gränssnitt fungerar på enheter med små skärmar såsom smartphones och på surfplattor.

Undvik CAPTCHA +

Toppen! Formulär som inte använder captcha fungerar oftast bättre ur tillgänglighetssynpunkt än de som använder sig av den lösningen. Fördjupa dig i alternativa lösningar hos W3C.

Navigera med tangentbordet +

Jättebra, du har svarat att det går att tabba sig fram till samtliga länkar och objekt på sidan och att användaren kommer åt all information enbart med hjälp av tangentbordet. Läs även Riktlinje nr 75 Gör det möjligt att hoppa förbi delar på sidorna.

Konsekvent navigation, struktur och utformning +

Bra, ni har uppgett att er webbplats har en konsekvent navigering, struktur och utformning. Ibland kan det vara motiverat att göra avsteg från den generella utformningen. Tänk bara på att göra det tydligt för användaren att detta kommer att ske redan innan hen navigerar till denna del av webbplatsen. Se Riktlinje nr 29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Gränssnitt -

Godkänt

Tillräckligt stora klickbara ytor +

Bra, klickytorna på er webbplats är tillräckligt stora för att även användare med sämre precision och finmotorik ska kunna träffa rätt. Fördjupa dig gärna

Tydliga ledtexter i formulär +

Bra! Det är antagligen tydligt för alla användare vilken information som ska fyllas i i vilket fält. Kontrollera gärna att varje ledtext (fältetikett) även har en label-tagg i koden så är det tydligt även för personer som använder skärmläsare. Läs gärna mer:

Tydliga kontraster +

Bra att alla viktiga delar som avviker från övrigt innehåll är tydligt markerat på er webbplats. Det gör att så många användare som möjligt har en möjlighet att uppfatta vad som är klickbart eller inte, eller vad som på annat sätt avviker från övrigt innehåll. Kika gärna på WCAG 2.0 framgångskriterier:

Innehåll -

Måste förbättras

Tillgängliga pdf:er +

Ni måste göra om era pdf:er så att de blir till tillgängliga pdf:er så att alla personer kan ta till sig innehållet i en strukturerad form. På Adobes webbplats kan du lära dig om hur du skapar en tillgänglig pdf.

Bör förbättras

Textade filmer +

En beskrivande text är alltid bra som komplement, men eftersom många miljöer inte tillåter ljud eller personer med hörselnedsättning inte kan ta till sig innehållet utan text ger en separat textsida inte samma delaktighet. Fundera på om ni inte ska lägga resurser på att texta era videofilmer.

Godkänt

Tillgänglig kontaktinfo +

Bra, att har lätt tillgänglig kontaktinformation ökar både er trovärdighet och användbarheten på webbplatsen. Fördjupa dig: Riktlinje nr 4 Gör det lätt att komma i kontakt med er

Ljud, bild och film för att komplettera text +

Bra att ni komplettera de skrivna texterna i de fall ni anser att det behövs. Skriven text är inte alltid det lättaste sättet att ta till sig information på. Det finns en hel del du kan göra för att komplettera skriven text. Här är några rekommendationer:

  • Visa informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsen. Det är särskilt lämpligt för viktig samhällsinformation, information i form av instruktioner och liknande.
  • Använd film för att nå personer som har svårt att läsa eller inte kan läsa, men som förstår talspråk med stöd av visuell information.
  • Använd en funktion för automatisk textuppläsning (talsyntes) som komplement till textinformation för att göra information mer tillgänglig för personer med lässvårigheter och nedsatt syn eller med annat modersmål än svenska.
  • Se helst till att användaren själv kan markera vilken text som ska läsas upp. Allra tydligast blir det med en textuppläsningsfunktion som också fortlöpande markerar var i texten uppläsningen sker.
  • Se till att texter är rätt uppmärkta så att presentationen fungerar tillfredsställande i hjälpmedel (se R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare). Se framför allt till att märka upp textelement som rubrik, brödtext et cetera, även i material som inte är HTML, och bifoga beskrivningar (alt-texter) för betydelsebärande bilder (se WCAG avsnitt 1.1)

Tydliga länkar +

Bra! Om länktexterna är unika och desamma som rubriken på den sida man kommer till underlättar det för användaren att förstå att man hamnat rätt. Fördjupa dig gärna:

Fokus vid tangentbordsnavigation +

Bra att det är tydligt var visuellt fokus är när användaren förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens sidor. Många grupper användare navigerar med hjälp av tangentbordet, till exempel personer med förslitningsskador. Motoriska problem kan göra att användaren inte har möjlighet att använda mus och synskadade kan tycka det är svårt att se muspekaren. Fördjupa dig gärna:

Tydliga informativa rubriker +

Bra, du har uppgett att webbplatsens rubriker är så tydliga att användarna snabbt förstår vad sidan, tabellen, funktionen eller e-tjänsten handlar om. Det bäddar för nöjda användare och en möjlighet för personer som använder olika hjälpmedel för att ta till sig innehållet att få en bra överblick av er webbplats. Kika gärna på Riktlinje nr 61 Skriv tydliga och informativa rubriker

Lyft det viktigaste +

Bra, en webbplats med texter som har ett tydligt syfte och lyfter det relevanta för läsaren underlättar för användarna när de vill hitta det de kom till webbplatsen för att göra. Fördjupa dig gärna:

Begriplig svenska +

Bra, ni har uppgett att alla era texter är skrivna på begriplig svenska. Det bäddar för att så många personer som möjligt ska kunna ta till sig innehållet. Fördjupa dig gärna: