Fråga 1 av 19

Undvik CAPTCHA

Så här fungerar CAPTCHA

CAPTCHA är en metod för att skilja datorer från mänskliga användare och används ofta för att hindra robotar från att automatiskt fyller i formulär på en webbplats, exempelvis för att undvika spam eller att reklam läggs in automatiskt i kommentarsfält eller liknande. De har ofta formen av enkla (för människor) frågor, typ ”Är eld varm eller kall?” eller ”Vilken färg har en blå himmel?” CAPTCHA kan också vara ljudbaserade.

En vanlig CAPTCHA-lösning består ofta av en bild med förvrängda ord eller teckenkombinationer som användaren ska skriva av korrekt i ett formulärfält. Sådana förvrängda tecken i bilder kan vara lätt för vissa människor att tolka men sägs vara svårtolkat för ett datorprogram. Det har dock visat sig att många användare har svårt att tolka dessa tecken.

På W3C kan du fördjupa dig i alternativa CAPTCHA-lösningar:

Skäl att undvika grafiska CAPTCHA

Många människor har svårt att tolka tecknen som är förvrängda i en CAPTCHA-lösning. Det kan gälla alla användare men framför allt personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar eller synnedsättning. Genom att använda en CAPTCHA-lösning stänger du ute ett antal människor från att använda formuläret.

På W3C kan du fördjupa dig i alternativa CAPTCHA-lösningar:

Finns det formulär på webbplatsen som använder sig av en grafisk CAPTCHA-lösning?
Fortsätt testet senare