Fråga 1 av 19

Konsekvent navigation, struktur och utformning

Konsekvens för att alla ska förstå

Konsekvens är viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen hen befinner sig.

Låt därför hela webbplatsen ha samma utseende, funktionalitet och placering av menyer, sidhuvud, sidfot, knappar, kontroller och andra grafiska element. Om webbplatsens layout är konsekvent kan färgerna skilja sig mellan avdelningarna utan att påverka enhetligheten, så länge de enskilda elementen beter sig likadant och återfinns på samma ställe.

Ibland passar inte innehållet på en viss webbsida in i den generella utformningen. Gör avsteg om de är motiverade utifrån användningen och syftet med sidan.
Undvik att placera viktigt innehåll långt till höger på innehållssidor. Många användare missar information som ligger där eftersom det är en vanlig plats för reklam.

Se Riktlinje nr 29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Så här kontrollerar jag att vi har en bra struktur, navigering och utformning

För att utvärdera om webbplatsen upplevs som konsekvent används användningstester.

Följ också WCAG 2.0 Riktlinjer:

Se även Riktlinje nr 29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur och övriga utformning?Fortsätt testet senare