Fortsätt test


För att denna funktion ska kunna tillhandahållas har DIGG lagrat vissa uppgifter. Det gäller den e-postadress som du angivit och dina svar på frågor om tillgänglighet i någon webbplats (ej fritextsvar) och eventuell benämning som du skrivit in. Den rättsliga grunden är samtycke, och i samband med att du skapade kontot godkände du användarvillkoren. Informationen ligger kvar tills tjänsten inte längre erbjuds eller tills du begär att den raderas. Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, vilket ger dig vissa rättigheter. Läs mer på sidan om DIGGs behandling av personuppgifter.

Glömt ditt lösenord? +