Vad menas med tillgänglighet?

Begreppet tillgänglighet är centralt i Vägledningen för webbutveckling. Det gäller delvis med den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare).

Men framför allt gäller det här i betydelsen att information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel funktionsnedsättning (eller ”bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor” som det står i definitionen av ”tillgänglighet” i ISO-standarden 26 800).

En kedja där länkarna motsvaras av olika aspekter av tillgänglighet: infrastruktur, driftsäkerhet, juridik, standardisering, användbarhet, ekonomi, innehåll, min förmåga, prestanda och säkerhet.

Tillgänglighet är som en kedja: Den är inte mer hållbar än sin svagaste länk. Vägledningens huvudfokus är den aspekt av tillgänglighet som har att göra med funktionshinder.

Observera att funktionshinder inte är detsamma som funktionsnedsättning!

Tillgänglighet, funktionsnedsättning och funktionshinder

Socialstyrelsen definierar funktionshinder som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Funktionshinder orsakas alltså av det glapp som kan finnas mellan individens förmågor och omgivningens krav.

Funktionshinder är det gap som finns när omgivningens krav inte motsvarar individens förmågor. Gapet kan minskas av bland annat tillgänglighet och universell utformning, eller i vissa fall assistans, hjälpmedel mm. Figurer av Johanna Rydeman, Certec.

Funktionsnedsättningar kan vara tillfälliga eller bestående, men tillgänglighet kan ofta förhindra att en funktionsnedsättning medför funktionshinder.

Det finns många webbriktlinjer som handlar om tillgänglighet.

Design för alla och universell utformning

Ett bra sätt att förhindra att funktionshinder uppstår är att utgå från den breda variation som finns mellan olika människors förmågor och egenskaper, snarare än att designa för en genomsnittlig användare. Ett sådant förhållningssätt kallas för design för alla eller universell utformning. Det handlar inte bara om funktionsnedsättningar utan om hela den mångfald som präglar användarnas behov, förmågor och egenskaper. Ibland är särlösningar nödvändiga, men så långt som möjligt bör de ordinarie lösningarna fungera för alla. Det blir mer inkluderande och ofta billigare och bättre för alla.

Läs gärna om principer för universell utformning hos Certec.