Uppdaterade riktlinjer

februari 25, 2019

R156. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Inte längre utkast. Återstår ev. formgivning enligt diskussion på referensgruppsmöte nov 2018 (att knapp-exemplet kodas som bilder för att säkra konsekvent visning i olika webbläsare)

februari 18, 2019

R121. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Rättat stavfel (på uppmaning av läsare)

februari 18, 2019

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Tog bort första stycket som var en upprepning av det som syns i \"Utdrag\"-avsnittet

februari 18, 2019

R46. Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande

Uppdaterat länkar till föreskrifter från Riksarkivet

december 28, 2018

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

Uppdatering och bortplockning av utkast-markering efter diskussion i referensgrupp

december 21, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Uppdatering kring EN efter att standarden publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och fått status som harmoniserad

december 20, 2018

R164. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

december 20, 2018

R100. Utforma webbadresser med omsorg

Utkast till ny lydelse med delvis nytt innehåll

december 20, 2018

R161. Gör det möjligt att ångra klick

Tar bort utkast-markering efter granskning

december 20, 2018

R160. Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Tar bort utkast-markering efter granskning

december 20, 2018

R91. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Tar bort utkast-markering efter granskning

december 7, 2018

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Föreläsningsvideo inlagd

december 5, 2018

R164. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R161. Gör det möjligt att ångra klick

Uppdaterat hänvisning till WCAG 2.1

december 5, 2018

R160. Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Uppdaterat hänvisning till WCAG 2.1

december 5, 2018

R133. Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R136. Gör en logisk tab-ordning

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R141. Ange sidans språk i koden

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R142. Ange språkförändringar i koden

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R131. Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R143. Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R144. Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R149. Ge förslag på hur fel kan rättas till

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R152. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R146. Benämn funktioner konsekvent

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R116. Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R121. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R118. Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R120. Syntolka videoinspelningar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R130. Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R132. Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R119. Texta direktsändningar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R84. Se till att koden validerar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R61. Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R5. Skriv tydliga länkar

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

december 5, 2018

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 30, 2018

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 30, 2018

R115. Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 30, 2018

R129. Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 30, 2018

R140. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 30, 2018

R122. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R153. Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R154. Märk upp vanliga formulärfält i koden

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R162. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R157. Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R158. Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R128. Använd text, inte bilder, för att visa text

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R127. Se till att text går att förstora utan problem

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R123. Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R124. Använd inte enbart färg för att förmedla information

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R125. Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1

november 28, 2018

R126. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Uppdaterat länkar till WCAG 2.1 och tillfört stycke om användarstyrd kontrast

november 28, 2018

R163. Erbjud alternativ till rörelsestyrning

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R52. Fyll formulär med kända uppgifter

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R24. Ange tydligt om viss information är inaktuell

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

november 28, 2018

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Tar bort utkast-markering efter ok från referensgrupp

oktober 31, 2018

R27. Visa tydligt var användaren befinner sig

Bättre bildexempel, hänvisning till R100

oktober 23, 2018

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Fördjupningslänk om tillgänglig visualisering

oktober 17, 2018

R154. Märk upp vanliga formulärfält i koden

Illustration tillagd

oktober 3, 2018

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Utkast till avsnitt om språk som läses från höger till vänster

september 7, 2018

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Förtydligande av stycket om sidansvarig

september 3, 2018

R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

Förtydligat att riktlinjen gäller infogade tjänster oavsett om de är externa eller interna

september 3, 2018

R60. Gör tydliga användbara knappar

Omstrukturering

augusti 30, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Små uppdateringar med anledning av ny version av EN301549

augusti 28, 2018

R91. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Länk till exempel på responsiv tabell.

augusti 27, 2018

R122. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Hänvisning till dokument som inte är webbsidor

augusti 23, 2018

R112. Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Kompletterat med hänvisning till ny riktlinje om sådana förslag som webbläsaren kan ge automatiskt

augusti 23, 2018

R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet

Lagt till hänvisning till ny WCAG-baserad riktlinje om anpassning av avstånd

augusti 20, 2018

R153. Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

Utkast

augusti 20, 2018

R91. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Arbetat in nytt wcag-kriterium - utkast

augusti 20, 2018

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

Arbetat in nytt wcag-kriterium - utkast

augusti 19, 2018

R160. Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Utkast

augusti 19, 2018

R161. Gör det möjligt att ångra klick

Utkast

augusti 19, 2018

R162. Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

Utkast

augusti 19, 2018

R163. Erbjud alternativ till rörelsestyrning

Utkast

augusti 19, 2018

R164. Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Utkast

augusti 17, 2018

R154. Märk upp vanliga formulärfält i koden

Utkast

augusti 17, 2018

R156. Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

Utkast

augusti 17, 2018

R157. Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

Utkast

augusti 17, 2018

R158. Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

Utkast

augusti 8, 2018

R126. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Uppdaterat titeln för att bättre matcha kommande riktlinje om WCAG 2.1 1.4.11

juli 13, 2018

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Kompletterat med länk till Adobes text om reflow i pdf:er

juli 11, 2018

R41. Använd funktionsbrevlådor

Lagt in exempel från Livsmedelsverket.

juli 11, 2018

R58. Använd standardutseendet på formulärens element

Exempel från Kriminalvårdens formulär.

juli 11, 2018

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Exempel från Huddinge.

juli 11, 2018

R76. Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv

Byt ut gamla exempel på namn på e-tjänster

juli 6, 2018

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Uppdaterat med exempel från Pensionsmyndigheten.

juli 6, 2018

R57. Låt användarna fylla i information i valfritt format

Uppdaterat med dåligt exempel inloggning.

juli 6, 2018

R73. Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten

Nytt exempel från orebro.se.

juli 6, 2018

R70. Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete

Exempel från polisen.se.

juni 29, 2018

R34. Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla

Bytt ut exempel

juni 27, 2018

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Hänvisning till mer utförlig vägledning om kakor i ny artikel

juni 20, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Ändrat riktlinjens namn och adress med anledning av ny WCAG-version

juni 20, 2018

R114. Grundläggande rekommendationer för appar

Liten uppdatering med anledning av WCAG 2.1

maj 29, 2018

R74. Integrera externa tjänster så att de smälter in

Riktlinjen upphör - för att minska omfattningen av webbriktlinjerna

maj 28, 2018

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Uppdaterade exempel och fördjupningslänkar.

maj 25, 2018

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Uppdaterat från PUL med GDPR

maj 25, 2018

R42. Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem

PUL ersätts av GDPR

maj 22, 2018

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Gjort om från riktlinje till artikelsida

maj 22, 2018

R36. Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet

Gjort om från riktlinje till artikelsida

maj 21, 2018

R120. Syntolka videoinspelningar

Lagt in inspelning från föreläsning

maj 21, 2018

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Lagt in inspelning från föreläsning

maj 16, 2018

R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Lagt till legend, fieldset mm

maj 14, 2018

R52. Fyll formulär med kända uppgifter

Lagt till utkast till problematisernde textavsnitt

maj 9, 2018

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Länkar till textamig.se och inspelningar från träff om tillgänglig video

maj 9, 2018

R24. Ange tydligt om viss information är inaktuell

Utkast till stycke om s och del

maj 3, 2018

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Flyttat verktygstips till sidan om testverktyg

maj 2, 2018

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Uppdaterat fördjupningslänkar

maj 2, 2018

R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

Flyttat verktygstips till sidan om testverktyg

april 25, 2018

R120. Syntolka videoinspelningar

Lagt till uppmärkningsinformation för syntolkningsspår i html5

april 25, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Uppdaterat WCAG 2.1-genomgång efter ny version från W3C

april 16, 2018

R107. Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Gjort om från riktlinje till artikelsida

april 16, 2018

R108. Ta fram designförslag

Gjort om från riktlinje till artikelsida

april 16, 2018

R109. Testa och utvärdera designförslag

Gjort om från riktlinje till artikelsida

april 16, 2018

R110. Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig

Gjort om från riktlinje till artikelsida

april 14, 2018

R24. Ange tydligt om viss information är inaktuell

Kompletterat med exempelbild.

april 13, 2018

R27. Visa tydligt var användaren befinner sig

Kompletterat med exempelbild.

april 10, 2018

R19. Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller

Kompletterat med exempelbild.

april 10, 2018

R22. Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen

Kompletterat med exempelbild.

mars 27, 2018

R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Tagit bort utkast-markering efter genomläsning.

mars 27, 2018

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Tagit bort utkast-markering efter genomläsning.

mars 27, 2018

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Tagit bort utkast-markering efter genomläsning samt lagt till länk (exempel).

mars 27, 2018

R5. Skriv tydliga länkar

Tagit bort utkast-markering efter genomläsning.

mars 26, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Länk till översiktlig tabell

mars 26, 2018

R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Tagit bort utkast-markering efter genomläsning.

mars 23, 2018

R49. Gör det möjligt att få ut avpublicerat material

Tagit bort inaktuella länkar

mars 16, 2018

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 9, 2018

R125. Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 9, 2018

R150. Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 9, 2018

R115. Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning, lagt in fördjupningslänk

mars 8, 2018

R27. Visa tydligt var användaren befinner sig

Slagit ihop med R78, ändrat formuleringar

mars 8, 2018

R78. Brödsmulor eller länkstigar i e-tjänster

Sammanslagen med R27 efter beslut i referensgrupp

mars 8, 2018

R63. Visa var i en process användaren befinner sig

Uppdaterat interna länkar

mars 8, 2018

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Lägger sökfunktion och menysystem först i listan

mars 8, 2018

R33. Låt genomgångssidor orientera användarna

Riktlinjen upphör - för att minska omfattningen av webbriktlinjerna

mars 8, 2018

R131. Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning, lagt till formulering om att annat än funktionsnedsättning kan kräva extra tid

mars 8, 2018

R144. Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 8, 2018

R116. Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 8, 2018

R118. Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning

mars 8, 2018

R130. Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning, förtydligat ett undantag

mars 7, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Länk till e-bok om digital tillgänglighet

februari 28, 2018

R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet

Uppdaterat formuleringar om versaler och vänsterjustering med stöd av Språkrådet

februari 27, 2018

R129. Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Tagit bort utkastmarkering efter genomläsning, lagt till fördjupningslänk

februari 27, 2018

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Kommentar om title-attribut

februari 26, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Lagt in länk till checklista

februari 15, 2018

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Bakat in den tidigare R21 här

februari 15, 2018

R21. Riktlinjen hopslagen med R4

Bakat in riktlinjen i R4

februari 15, 2018

R10. Ge all information på begriplig svenska

Uppdaterat/tagit bort inaktuella länkar

februari 15, 2018

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Fler synonymer till webbplatskarta

februari 12, 2018

R31. Länka alla sidor till startsidan

Exempelbild inlagd

februari 12, 2018

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Lagt till exempelbild

februari 12, 2018

R38. Möjliggör synpunkter, frågor och dialog

Exempelbild inlagd

februari 9, 2018

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Ändrad ordning på stycken, samt preliminär information om WCAG 2.1

februari 9, 2018

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Lagt in kort information om e-handelslagen

februari 9, 2018

R12. Ge information på lättläst svenska

Lagt in ikon-tips

februari 8, 2018

R56. Låt inte en webbadress sluta fungera

Kompletterat med vanliga statuskoder

januari 29, 2018

R113. Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Uppdaterat efter förslag från sakkunniga hos bl.a. Språkrådet

januari 29, 2018

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Uppdaterat efter förslag från sakkunniga hos bl.a. Språkrådet

januari 29, 2018

R16. Håll god kvalitet på översättningarna

Uppdaterat med bl.a. fördjupningslänk och bättre formuleringar

januari 29, 2018

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Mindre språkliga förändringar

januari 29, 2018

R146. Benämn funktioner konsekvent

Plockat bort markeringen utkast efter granskning i referensgrupp

januari 29, 2018

R149. Ge förslag på hur fel kan rättas till

Tagit bort markeringen utkast

januari 19, 2018

R142. Ange språkförändringar i koden

Tagit bort utkastmarkering efter några språkliga förbättringar

januari 15, 2018

R140. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Utkast-markering bortplockad efter förtydligande av illustration.

december 29, 2017

R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste

Länk till Deladigitalt

december 19, 2017

R128. Använd text, inte bilder, för att visa text

Tagit bort utkast-markering efter språkförbättringar

december 19, 2017

R127. Se till att text går att förstora utan problem

Tagit bort utkast-markering

december 19, 2017

R126. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Tagit bort utkast-markering

december 19, 2017

R120. Syntolka videoinspelningar

Tagit bort utkast-markering

december 18, 2017

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Uppgraderat text om A/B-test från terminologi till eget avsnitt

december 18, 2017

R115. Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Lagt in kommentar om CAPTCHA i terminologiavsnitt för bättre sökbarhet

december 18, 2017

R72. Kräv inte säkrare inloggning än vad informationen kräver

Tillfällig inaktivering i väntan på uppdatering

december 17, 2017

R141. Ange sidans språk i koden

Tagit bort utkast-markering efter språkförbättringar

december 17, 2017

R152. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Tagit bort utkast-markering efter språkförbättringar

december 17, 2017

R143. Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

Tagit bort utkast-markering efter språkförbättringar

december 15, 2017

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Utökat ETSI-referens men flyttat själva länken till fördjupningsavsnitt

december 15, 2017

R9. Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Försiktig modernisering

december 15, 2017

R43. Gör register och databaser med publik information sökbara

Uppdaterat med stycke om webbaserad anslagstavla

december 15, 2017

R83. Använd inte tabeller för layout

Om tabeller i html-mail

december 8, 2017

R44. Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

Raderar en otydlig rekommendationspunkt

december 4, 2017

R60. Gör tydliga användbara knappar

Harmoniserad enligt ETSI standard EG 203 150

november 29, 2017

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Uppdaterat länk till svensk version av artikel 29-gruppens utlåtande om fingerprinting

november 23, 2017

R70. Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete

Omstrukturering

november 16, 2017

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Tagit bort utkast-markering, mindre ändringar av formuleringar

november 16, 2017

R61. Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Tagit bort utkast-markering, gjort klarspråksbearbetning

november 16, 2017

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Kompletterat med avsnitt om terminologi

november 16, 2017

R109. Testa och utvärdera designförslag

Tagit bort terminologiavsnitt samt lagt till hänvisning till R37

november 15, 2017

R15. Ge information på engelska och andra språk

Exempelbild inlagd

november 15, 2017

R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste

Exempelbild inlagd

november 15, 2017

R119. Texta direktsändningar

Tagit bort utkast-markering

november 14, 2017

R136. Gör en logisk tab-ordning

Tagit bort utkast-markering

november 14, 2017

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Tagit bort utkast-markering

november 14, 2017

R133. Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Tagit bort utkast-markering, mobilanpassat svart ruta

november 14, 2017

R132. Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Tagit bort utkast-markering

november 13, 2017

R16. Håll god kvalitet på översättningarna

Klarspråksbearbetning och ny struktur

november 8, 2017

R112. Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Länk till introduktionssida om aria

november 6, 2017

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Ytterligare exempel och fördjupningslänkar

november 5, 2017

R128. Använd text, inte bilder, för att visa text

Förtydligande om undantag

november 5, 2017

R23. Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats

Bildexempel istället för länk som blivit inaktuell

november 3, 2017

R122. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Plockat bort felaktiga tecken

november 3, 2017

R123. Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Plockat bort \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

november 3, 2017

R124. Använd inte enbart färg för att förmedla information

Plockat bort \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

november 3, 2017

R121. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Plockat bort \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

november 3, 2017

R61. Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Lagt in länk till R135

november 3, 2017

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Något om skillnaden mellan sidtitel och rubrik

november 3, 2017

R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet

Raderar otydligt ej nödvändigt avsnitt om typografi

november 3, 2017

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Länk till relaterade riktlinjer, symboler

oktober 31, 2017

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Uppdaterat några formuleringar och länkar

oktober 31, 2017

R9. Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Brutit ut och förlängt text om filformat, små formuleringsfixar

oktober 31, 2017

R59. Anpassa textfältens storlek till det förväntade innehållet

Slagit ihop riktlinjen med R58 för att minska antalet perifera riktlinjer

oktober 31, 2017

R58. Använd standardutseendet på formulärens element

Integrerat R59 i denna riktlinje

oktober 31, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Uppdaterat stycket om länk till dokument efter beslut i referensgrupp, och stycket om länkplacering efter återkoppling från Stockholms stad

oktober 30, 2017

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Strukturerat om några textstycken

oktober 30, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Förtydligat punktlista

oktober 30, 2017

R8. Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna

Omstrukturering för bättre utdrag i checklistor

oktober 30, 2017

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Lagt in rekommendationspunkter

oktober 30, 2017

R131. Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Lagt in rekommendationspunkt

oktober 30, 2017

R143. Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

Lagt in rekommendationspunkt

oktober 30, 2017

R144. Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Lagt in rekommendationspunkt

oktober 30, 2017

R146. Benämn funktioner konsekvent

Lagt in rekommendationspunkt

oktober 30, 2017

R116. Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Rekommendationsavsnittet uppdaterat

oktober 30, 2017

R130. Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Uppdaterat rekommendationsavsnittet

oktober 30, 2017

R132. Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Rekommendationsavsnitt tillagt

oktober 30, 2017

R150. Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Uppdaterat rubrikstruktur men inte formuleringar

oktober 30, 2017

R70. Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete

Rekommendationsavsnitt tillagt

oktober 30, 2017

R36. Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet

Ändrad sidstruktur

oktober 30, 2017

R26. Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet

Uppdaterat länk till E-samverkansprogrammet

oktober 30, 2017

R38. Möjliggör synpunkter, frågor och dialog

Strukturerat om innehållet

oktober 24, 2017

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Lagt in hänvisning till R20 om kakor

oktober 19, 2017

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Lagt till fördjupningslänkar

oktober 3, 2017

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Terminologiavsnitt, exempel på olika kategorier av skärmläsare

oktober 1, 2017

R103. Märk upp citat i koden

Plockat bort riktlinjen från listningar eftersom den är relativt lågprioriterad

september 27, 2017

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Justerat några formuleringar kring http/2 och i terminologiavsnittet

september 25, 2017

R120. Syntolka videoinspelningar

Nämner verbalisering, flyttat länkar till fördjupning

september 25, 2017

R118. Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Tydligare hänvisning till R120

september 22, 2017

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Fler exempel

september 22, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Exempelbild inlagd

september 22, 2017

R7. Använd en krypterad anslutning för e-tjänster

Uppdaterat exempel med bilder.

september 22, 2017

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Uppdaterade fördjupningslänkar, exempelbild, omstrukturering

september 20, 2017

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Reviderad efter publik remissperiod

september 20, 2017

R22. Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen

Fler mellanrubriker, länk till R4

september 20, 2017

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Raderar avsnitt som råkat komma med två gånger

september 20, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Omstrukturering

september 15, 2017

R120. Syntolka videoinspelningar

Kommentar om krav på AAA-nivå

september 8, 2017

R33. Låt genomgångssidor orientera användarna

Nya mellanrubriker

augusti 25, 2017

R42. Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem

Mellanrubrik tillagd

augusti 25, 2017

R70. Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete

Uppdatering interna länkar

juli 4, 2017

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Flyttar koderna för minoritetsspråk till R14 om minoritetsspråk

juli 4, 2017

R14. Ge information på de nationella minoritetsspråken

Koder för minoritetsspråk flyttade hit från R17

juli 3, 2017

R113. Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Hänvisar till separata riktlinjer för textning och syntolkning

juli 3, 2017

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Lagt in utdrag från WCAG 2.0

juli 3, 2017

R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Lagt in utdrag från WCAG 2.0

juli 3, 2017

R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Lagt in utdrag från WCAG 2.0

juli 2, 2017

R136. Gör en logisk tab-ordning

Utkast

juli 2, 2017

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Uppdaterad version efter offentlig kommentarsperiod

juli 2, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Flyttat resonemang om epost kontra formulär till riktlinje 4

juli 2, 2017

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Flyttat hit resonemang om epost kontra formulär från riktlinje 5

juli 2, 2017

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Anpassat för inarbetning av WCAG-kriterier på webbriktlinjer.se

juli 2, 2017

R84. Se till att koden validerar

Lagt till utdrag från WCAG 2.0

juli 2, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Lagt till utdrag från WCAG 2.0

juli 2, 2017

R61. Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Lagt till utdrag från WCAG 2.0

juli 2, 2017

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Lagt till utdrag från WCAG 2.0

juli 2, 2017

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Lagt till utdrag från WCAG 2.0

juni 30, 2017

R131. Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

Utkast

juni 30, 2017

R133. Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

Utkast

juni 30, 2017

R149. Ge förslag på hur fel kan rättas till

Utkast

juni 30, 2017

R146. Benämn funktioner konsekvent

Utkast

juni 30, 2017

R152. Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Utkast, behöver granskas

juni 30, 2017

R144. Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

Utkast

juni 30, 2017

R135. Skriv beskrivande sidtitlar

Utkast

juni 30, 2017

R143. Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

Utkast

juni 30, 2017

R142. Ange språkförändringar i koden

Utkast

juni 30, 2017

R141. Ange sidans språk i koden

Utkast

juni 29, 2017

R130. Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

Utkast

juni 29, 2017

R132. Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

Utkast

juni 29, 2017

R127. Se till att text går att förstora utan problem

Utkast

juni 29, 2017

R128. Använd text, inte bilder, för att visa text

Utkast

juni 28, 2017

R114. Grundläggande rekommendationer för appar

Länk till DelaDigitalt

juni 26, 2017

R121. Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Utkast

juni 25, 2017

R116. Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Utkast

juni 25, 2017

R119. Texta direktsändningar

Utkast

juni 24, 2017

R71. Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering

Länk till E-delegationen bytt mot esam

juni 24, 2017

R118. Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Utkast

juni 24, 2017

R120. Syntolka videoinspelningar

Utkast

juni 22, 2017

R115. Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Första utkast

juni 22, 2017

R117. Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Första utkast

juni 22, 2017

R122. Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

Första utkast

juni 22, 2017

R124. Använd inte enbart färg för att förmedla information

Första utkast

juni 22, 2017

R123. Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Första utkast

juni 22, 2017

R125. Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

Första utkast

juni 22, 2017

R126. Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

Utkast

juni 22, 2017

R129. Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

Utkast

juni 22, 2017

R140. Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

Utkast

juni 22, 2017

R150. Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

Utkast

juni 22, 2017

R9. Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Hänvisar till R5 istället för att ta upp samma sak här

juni 21, 2017

R56. Låt inte en webbadress sluta fungera

Länk till karta

juni 9, 2017

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Länkat till Datainspektionens information om dataskyddsreformen

maj 20, 2017

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Länk till utkast för ny version

maj 18, 2017

R7. Använd en krypterad anslutning för e-tjänster

Förklaring av http2, dock än så länge utan värdering eller rekommendation

maj 15, 2017

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Länk till utkast för ny version

maj 15, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Information om att rekommendationen om länkar till dokument revideras

maj 15, 2017

R97. Se till att bakåtknappen fungerar

Länk till blogginlägg om öppnande av nya fönster/flikar

maj 4, 2017

R5. Skriv tydliga länkar

Nytt stycke om länkar i brödtext efter frågor i kommentarstråd

mars 23, 2017

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Utkast till nytt avsnitt om språkkoder

mars 23, 2017

R14. Ge information på de nationella minoritetsspråken

Hänvisning till R17 om språkkoder

mars 23, 2017

R15. Ge information på engelska och andra språk

Hänvisning till R17 om språkkoder

mars 19, 2017

R113. Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Uppdaterat utkast efter synpunkter och licensfrågor utredda

februari 24, 2017

R112. Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Plockat bort utkast-märkning

februari 10, 2017

R113. Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Utkast

januari 20, 2017

R44. Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

Länk till Datainspektionens checklista

januari 19, 2017

R44. Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

Uppdaterad länk till vägledning om diarier på nätet

december 22, 2016

R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste

Fördjupningslänk om ordförslag i sökning

december 22, 2016

R93. Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom

Hänvisning till ny R112 om sökförslag

december 21, 2016

R112. Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Utkast

december 21, 2016

R112. Ge ordförslag vid sökning och inmatning

Reviderad disposition mm

december 16, 2016

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Uppdaterat med anledning av att webbdirektivet blivit beslutat

december 7, 2016

R5. Skriv tydliga länkar

Nya stycken om e-postlänkar

december 2, 2016

R114. Grundläggande rekommendationer för appar

Publicerad

oktober 11, 2016

R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

redaktionell bearbetning, diverse tillägg som verktyg för mätbarhet samt fördjupning.

augusti 31, 2016

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Uppdaterat länk till Eiii testverktyg och länkat till Microsofts tillgänglighetstips

april 26, 2016

R18. Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben

Revidering av innehåll och struktur efter samråd med MSB

april 19, 2016

R26. Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet

Rutiner för lättläst svenska, minoritetsspråk med mera

april 19, 2016

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Kompletterat punkt om uppdatering

april 19, 2016

R12. Ge information på lättläst svenska

Lagt in påminnelse om uppdatering

april 19, 2016

R15. Ge information på engelska och andra språk

Ny referens under fördjupning

april 19, 2016

R63. Visa var i en process användaren befinner sig

Rättat läk + lagt in ny bild

april 12, 2016

R36. Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet

Hänvisning till R20 om kakor

februari 2, 2016

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Klarspråksbearbetning och vissa justeringar av innehåll

november 25, 2015

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Uppdaterat länk till handbok i begriplighet

november 25, 2015

R20. Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras

Utkast till ny lydelse

oktober 21, 2015

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Lagt in länk till W3Cs getting started

september 22, 2015

R12. Ge information på lättläst svenska

Rättat länk till Boverket

september 1, 2015

R111. Anpassa webbplatsen även för små skärmar

Formulering: ankarlänk istället för lokal länk

augusti 26, 2015

R3. Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé

Uppdaterad länk till Statskontoret

juli 1, 2015

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Uppdaterat avsnittet om mätbarhet

mars 20, 2015

R97. Se till att bakåtknappen fungerar

Lagt in pop-up för sökbarhet

mars 5, 2015

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Lagt till avsnitt om terminologi och teknik

februari 3, 2015

R10. Ge all information på begriplig svenska

Rättat länk till MTM

februari 3, 2015

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Rättat länk till SDR

januari 13, 2015

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Kompletterat med info om tillgängliga pdf-dokument

november 23, 2014

R16. Håll god kvalitet på översättningarna

Uppdaterat felaktiga interna länkar

november 1, 2014

R95. Gör webbadresser bokmärkningsbara

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R100. Utforma webbadresser med omsorg

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R99. Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R96. Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur.

november 1, 2014

R97. Se till att bakåtknappen fungerar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R98. Skriv rubriker till tabeller

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R101. Markera obligatoriska fält i formulär

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R102. Ange om ett dokument är en del av ett större dokument

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R103. Märk upp citat i koden

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R104. Använd rätt html-element när ni gör listor

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R105. Skapa rubriker med h-element

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R106. Stryk aldrig under text som inte är länkad

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R107. Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R108. Ta fram designförslag

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R109. Testa och utvärdera designförslag

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R110. Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R25. Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

november 1, 2014

R6. Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar

Reviderad struktur och viss språklig bearbetning

oktober 31, 2014

R91. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur, anpassning till R111

oktober 31, 2014

R111. Anpassa webbplatsen även för små skärmar

Justeringar efter återkoppling i bl.a. Facebookgruppen

oktober 31, 2014

R83. Använd inte tabeller för layout

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R84. Se till att koden validerar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R86. Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R87. Gör det möjligt att prenumerera på information

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur, sammanslagning med R35

oktober 31, 2014

R35. Se riktlinje 87

Sammanslagen med R87

oktober 31, 2014

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R90. Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R92. Se till att webbplatsen kan användas även utan stilmallar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 31, 2014

R94. Använd inte ramar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 30, 2014

R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare

Uppdaterat text om standardstatus för HTML5

oktober 30, 2014

R111. Anpassa webbplatsen även för små skärmar

Ny riktlinje

oktober 30, 2014

R93. Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur, försiktigt reviderat innehåll

oktober 17, 2014

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Hänvisning till Användningsforums designprinciper

oktober 16, 2014

R80. Följ standarder

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 16, 2014

R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 16, 2014

R82. Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 6, 2014

R77. Ge tydlig återkoppling i e-tjänster

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 6, 2014

R78. Brödsmulor eller länkstigar i e-tjänster

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 6, 2014

R79. Se riktlinje 23

Sammanslagen med R23

oktober 6, 2014

R23. Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats

Sammanslagen med R79

oktober 2, 2014

R51. Lyft fram det viktigaste i texten

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 2, 2014

R52. Fyll formulär med kända uppgifter

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 2, 2014

R53. Gruppera formulärets fält

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

oktober 2, 2014

R54. Optimera webbplatsen för bästa prestanda

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R71. Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R72. Kräv inte säkrare inloggning än vad informationen kräver

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R73. Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R74. Integrera externa tjänster så att de smälter in

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R76. Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R59. Anpassa textfältens storlek till det förväntade innehållet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 29, 2014

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R62. Gör texterna överskådliga

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R63. Visa var i en process användaren befinner sig

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R64. Skriv lättbegripliga texter

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R65. Använd ord och termer konsekvent

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R66. Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 25, 2014

R69. Ta fram en policy för domännamn

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R45. Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R46. Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R47. Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R48. Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R49. Gör det möjligt att få ut avpublicerat material

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R50. Minimera antalet fält i formulär

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R55. Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R56. Låt inte en webbadress sluta fungera

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R57. Låt användarna fylla i information i valfritt format

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R58. Använd standardutseendet på formulärens element

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R60. Gör tydliga användbara knappar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 24, 2014

R85. Se riktlinje 60

Sammanslagen med R60

september 24, 2014

R61. Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 3, 2014

R41. Använd funktionsbrevlådor

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur.

september 3, 2014

R43. Gör register och databaser med publik information sökbara

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 3, 2014

R44. Gör det möjligt att läsa och söka i diariet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 1, 2014

R40. Se riktlinje 38

Riktlinjen sammanslagen med R38

september 1, 2014

R34. Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 1, 2014

R35. Se riktlinje 87

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 1, 2014

R36. Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 1, 2014

R37. Följ upp hur webbplatsen används

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

september 1, 2014

R38. Möjliggör synpunkter, frågor och dialog

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur, hopslagning med tidigare R40

september 1, 2014

R39. Ge webbplatsen en god läsbarhet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R27. Visa tydligt var användaren befinner sig

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R30. Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R30. Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen

Tillfört skrivning om landningssidor

augusti 29, 2014

R31. Länka alla sidor till startsidan

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R32. Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 29, 2014

R33. Låt genomgångssidor orientera användarna

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 3, 2014

R26. Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

augusti 3, 2014

R23. Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 25, 2014

R21. Riktlinjen hopslagen med R4

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 25, 2014

R22. Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 25, 2014

R24. Ange tydligt om viss information är inaktuell

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R107. Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Taggning

juli 14, 2014

R12. Ge information på lättläst svenska

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R14. Ge information på de nationella minoritetsspråken

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R15. Ge information på engelska och andra språk

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R17. Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juli 14, 2014

R19. Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 27, 2014

R10. Ge all information på begriplig svenska

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 27, 2014

R11. Kombinera skrift med ljud, bild och film

Påbörjad klarspråksbearbetning och reviderad struktur - ej klart

juni 27, 2014

R7. Använd en krypterad anslutning för e-tjänster

Uppdatering om TLS

juni 26, 2014

R7. Använd en krypterad anslutning för e-tjänster

Uppdatering om TLS, länkar mm.

juni 25, 2014

R5. Skriv tydliga länkar

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 25, 2014

R7. Använd en krypterad anslutning för e-tjänster

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 25, 2014

R8. Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 25, 2014

R9. Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 24, 2014

R2. Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 24, 2014

R3. Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 24, 2014

R4. Gör det lätt att komma i kontakt med er

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 23, 2014

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Klarspråksbearbetning och reviderad struktur

juni 18, 2014

R79. Se riktlinje 23

Tillfört nummer

juni 18, 2014

R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

tillfört nummer

juni 18, 2014

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

tillfört nummer

juni 18, 2014

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

tillfört nummer

juni 18, 2014

R91. Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

tillfört nummer

april 1, 2014

R19. Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller

Uppdaterar länk

december 9, 2013

R6. Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar

Liten språklig korrigering

december 8, 2013

R5. Skriv tydliga länkar

Uppdaterat länk till Bygga och Bo

december 8, 2013

R103. Märk upp citat i koden

Förtydligat syftning

december 8, 2013

R30. Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen

Ändrat formulering om A/B-tester

november 29, 2013

R47. Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar

Uppdaterat länkar till Riksarkivet

november 29, 2013

R46. Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande

Uppdaterat länkar till Riksarkivet

november 29, 2013

R49. Gör det möjligt att få ut avpublicerat material

Uppdaterat länkar till Riksarkivet

november 29, 2013

R45. Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen

Uppdaterat länkar till Riksarkivet

november 29, 2013

R48. Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet

Uppdaterat länkar till Riksarkivet

november 29, 2013

R13. Ge information på svenskt teckenspråk

Uppdaterat länk till SDR

november 29, 2013

R15. Ge information på engelska och andra språk

Uppdaterat felaktiga interna länkar

november 29, 2013

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

lagat trasig länk (juridisk info)

november 29, 2013

R100. Utforma webbadresser med omsorg

Uppdaterat inaktuell länk (skolverket)

november 27, 2013

R84. Se till att koden validerar

Liten språklig korrigering

november 27, 2013

R85. Se riktlinje 60

Korrekturfel åtgärdat

november 27, 2013

R87. Gör det möjligt att prenumerera på information

Liten språklig korrigering

november 15, 2013

R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

språkändring: dubbel negation bortplockad

november 15, 2013

R68. Skapa kortkommandon med varsamhet

språkändring: kolon bytt mot punkt

november 15, 2013

R75. Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

Lagt in intern länk som var felaktigt kodad.

november 14, 2013

R88. Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Tog bort text till mer information om hur man skapar tillgängliga pdf:er, referensen saknades.

oktober 23, 2013

R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste

Uppdaterade död länk till artikel om card sorting.

oktober 23, 2013

R84. Se till att koden validerar

Tog bort en länk om testverktyg hos eutveckling.se då webbplatsen försvunnit.

oktober 23, 2013

R48. Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet

Brutna länkar uppdaterade.

oktober 2, 2013

R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare

Ny rubrik om hur vägledningen berör appar.

maj 16, 2012

R1. Följ WCAG 2.1 nivå AA

Gjorde om hela riktlinjen.

november 30, -0001

R108. Ta fram designförslag

språkrevidering