Riktlinjer taggade med Label

18 maj, 2012

Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

För varje fält i ett formulär där användarna ska fylla i information, skapa en tydlig fältetikett (label) som förklarar fältets funktion.