Riktlinjer för video och tidsberoende media

Video och andra ”rörliga” digitala format kan göra webben och därmed samhället betydligt mer tillgängligt. Video underlättar för många att uppfatta och förstå information, och kan med fördel användas som en del av digital offentlig service.

Följande webbriktlinjer knyter an till WCAG 2.0 riktlinje 1.2, som handlar om syntolkning och undertextning av ”tidsberoende media”:

Om du vill ta del av liknande information på videoformat så rekommenderar vi inspelningarna från en konferens om tillgänglig video på webben den 20 april 2018, som PTS arrangerade tillsammans med Malmö stad och MITT-nätverket.

För video på webben kan även följande webbriktlinjer vara relevanta:

Direktsändning av digitalt ljud och video är också centrala för den som vill arrangera tillgängliga möten på nätet.

Se även Malmö stads rapport om rörlig bild i kommunal verksamhet (pdf, 2,2 Mbyte).