Riktlinjer i kategori Gränssnitt

29 september, 2014

Tydliga kontraster

Kontraster är bra för främst synskadade och färgblinda

Det är viktigt för alla användare att det är tydligt markerat vad som bakgrund och förgrund (det vill säga text, bilder, ikoner, klickbara ytor med mera.). Användaren ska inte vara beroende av att kunna uppfatta färg för att kunna urskilja detta. Detta gäller framför allt för synskadade personer, men även färgblinda. För en person som inte kan se färger måste kontrasten vara tydlig även utan färg. Det kan göras till exempel med hjälp av en understrykning.

Kontrollera kontraster med gratisverktyg

Det finns många bra gratisverktyg som analyserar kontrasten mellan förgrund och bakgrund till exempel Luminosity Colour Contrast Ratio Analyser eller Colour contrast analyser

Kika gärna på WCAG 2.0 framgångskriterier:

10 september, 2014

Tillräckligt stora klickbara ytor

Stora klickbara ytor hjälper många

För användare med nedsatt finmotorik precisionsförmåga är det viktigt att en webbplats klickbara ytor är så pass stora att de kan använda dem utan svårighet. Det är också viktigt i enheter med små skärmar till exempel en mobiltelefon då även fingertopparnas storlek kan göra det svårt att klicka på en liten yta.

Se även

Så här gör du klickbara ytorna så bra som möjligt

Att följa länkar och klicka sig fram är en av webbens grundläggande funktioner. En webbsida innehåller ofta nästan alltid ytor som är klickbara, såsom textlänkar, bildobjekt, och knappar. Se därför till att de ytor som användaren förväntas klicka på är tillräckligt stora och placera inte länkar för nära varandra så att man i en enhet med liten skärm inte råkar klicka på fel länk.

Se även

28 augusti, 2014

Tydliga ledtexter i formulär

Ledtexter talar om vad som ska fylla i

Det är viktigt för alla användare att det är tydligt vilken information som ska fyllas i ett fält i ett formulär, inte minst för ovana eller osäkra användare samt för personer med synnedsättning och för de som använder skärmläsare.

Läs gärna mer:

Så här blir ledtexter tillgängliga i formulär

Genom att ge varje inmatningsfält på webbplatsens formulär tydliga ledtexter, så kallade fältetiketter underlättar du för alla användare att förstå fältets funktion och vad som ska fyllas i de olika fälten. Ibland kan det vara svårt för användarna att ändå fylla i rätt på grund av fel formatering. Telefonnummer, personnummer och datum är exempel på information som kan fyllas i på flera olika sätt.

Om det dessutom är för stora avstånd mellan ledtexten och fältet kan det vara svårt för användare med förstorande hjälpmedel att hitta sambandet. Det är även viktigt att rätt element och attribut i html används. Prata med din utvecklare om detta.

Läs gärna mer: