Riktlinjer i kategori Innehåll

7 oktober, 2014

Tillgängliga pdf:er

Tillgängliga pdf:er fungerar även för skärmläsare

Så långt som möjligt bör texter i första hand presenteras i html-format på en webbplats. Men ibland, när det gäller till exempel längre rapporter, avtal eller liknande, kan det passa bättre att publicera en tillgänglig pdf.

Personer som använder skärmläsare kan inte ta del av innehållet om den inte görs tillgänglig. Det är inte något som sker automatiskt när man skapar en pdf.

Så här blir en pdf tillgänglig

Tillgängliga pdf:er måste skapas på ett särskilt sätt, bland annat genom att rubriker och brödtext är tydligt uppmärkta. Detta skapar i sin tur en innehållsförteckning som man även kan navigera via.

Läs mer om hur du skapar en tillgänglig pdf.

3 oktober, 2014

Textade filmer

Textade filmer hjälper personer med hörselnedsättning

För användare som har hörselnedsättning kan det vara omöjligt att uppfatta talat ljud på en film. Därför är det viktigt att fimlmaterial textas så att det som sägs i filmen går att förstå även för personer som inte hör det.

För användare som inte sitter vid en vanlig dator kan det vara svårt att höra vad som sägs i en film, då är det praktiskt om det finns text till filmen.

 

29 september, 2014

Tydliga informativa rubriker

Informativa rubriker hjälper användarna att hitta

Bra innehållsrika rubriker hjälper alla användare att hitta informationen lättare i strukturen, på sidan och i själva texten. Det är inte bara enskilda sidor som behöver ha tydliga rubriker utan det är lika viktigt med mellanrubriker, att varje del i ett formulär har en rubrik, över tabeller och varje sida i till exempel en e-tjänst.

Välskrivna rubriker underlättar för alla användare. Tänk på att personer som använder skärmläsare använder rubriker för att skaffa sig en överblick av innehållet, och det är extra viktigt med tydliga berättande rubriker för ovana användare och personer med kognitiva problem.

Ett plus i kanten är att tydliga berättande rubriker är bra för sökmotoroptimering. En sökmotor har lättare att indexera en webbplats som innehåller många nyckelord i rubrikerna.

Kika gärna på Riktlinje nr 61 Skriv tydliga och informativa rubriker

Så här skriver du bra rubriker

Rubrikerna ska vara korta och sammanfatta vad sidan, tabellen eller avsnittet handlar om. Tänk på att även de delar av webbplatsen som innehåller mycket funktionalitet också behöver bra rubriker, såsom varje del i ett formulär eller de olika delarna/sidorna i en e-tjänst.
Några tips:

 • Formulera rubriker kring nyckelord .
 • Skriv de viktigaste orden i rubriken först.
 • Använd verb.

Tänk på att koda rubriker och underrubriker riktigt, så att de tolkas rätt av olika hjälpmedel.

Se gärna

29 september, 2014

Tillgänglig kontaktinfo

Kontaktinformation är ofta mest efterfrågat

En webbplats kontaktinformation är ofta den mest efterfrågade informationen på hela webbplatsen och bör därför ligga lätt åtkomligt från alla sidor. Gärna högt upp till höger i sidhuvudet och i sidfoten.

Många personer besöker en webbplats enbart för att få reda på organisationens adress, telefonnummer eller öppettider. Medan andra vill ställa en fråga eller framföra klagomål.

Var tillgängliga och gör det lätt för användarna att komma i kontakt med eller besöka er.

Se även Riktlinje nr 4 Gör det lätt att komma i kontakt med er.

Så här gör du kontaktinformationen tydlig

Döp kontaktinformationen till ”Kontakt” eller ”Kontakta oss”, och placera den gärna högst upp till höger på startsidan, och i sidfoten, så att den blir lätt för besökarna att hitta. Informera om de bästa vägarna för att kontakta er och gärna vilken avdelning som svarar på vad så att besökarna kan vända sig direkt till rätt person med sina frågor.

Webbplatsens kontaktsida ska innehålla:

 • Organisationens namn
 • Postadress
 • Telefonnummer till växeln eller kundtjänst
 • E-postadress till registrator, om det finns i organisationen

Om det är relevant ska även följande uppgifter finnas på kontaktsidan:

 • Telefon-, öppet- och besökstider
 • Besöksadress, karta och vägbeskrivning (både för bil och med kollektivtrafik)
 • Länkar till andra funktioner för att ta kontakt och lämna synpunkter till exempel chatt, webbassistent, e-post, teknisk support och pressjour

Kontaktsidan bör även informera om alternativa sätt att kontakta myndigheten till exempel med texttelefon, bildtelefon och teletal.

Se även Riktlinje nr 4 Gör det lätt att komma i kontakt med er.

29 september, 2014

Lyft det viktigaste

Lyft det viktigaste för användbarhetens skull

Personer som surfar på webben är målfokuserade och letar ofta bara efter en viss information, eller vill göra en enda sak. När du lyfter det viktigaste i texterna kan användarna snabbt själva bedöma vilka texter de vill läsa, hur mycket de vill läsa eller om de kommit till rätt ställe på webbplatsen. Målet med att lyfta det viktigaste i texten är att så många personer ur målgruppen som möjligt ska kunna tillgodogöra sig texterna, även personer med funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk.

Det här sättet att disponera texter hänger också ihop med att skriva alla texter på begriplig svenska, se R10 Ge all information på begriplig svenska

Se även:

Så här vet du om texterna är bra

Fundera över strukturen på själva texterna. Här kommer några tips:

 • Inled gärna med en sammanfattning av innehållet. Då kan användarna själva bedöma om de är på rätt ställe, och hur mycket av en text de vill läsa.
 • Börja alltid med det innehåll som är viktigast för den viktigaste målgrupp texten riktar sig till.
 • Ge gärna det viktigaste på en sida ett utmärkande utseende.
 • Skriv vägledande text om hur innehållet är strukturerat.

För att kontrollera om texterna är bra och passar målgruppen måste man manuellt granska dem eller göra användningstester. Ett vanligt problem i texter är att de är alldeles för omfångsrika. Många skribenter vill så gärna berätta allt de vet, att de glömmer att stryka det som inte är relevant för den tänkta läsaren. Sammanfattningar och vägledande introduktionstexter ger särskilt stor hjälp om en text är svår eller omfattande.

Se även:

29 september, 2014

Begriplig svenska

Med begriplig svenska tar fler till sig innehållet

Ett tydligt och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på en webbplats, även om ämnet i sig är komplicerat. Målet är att så många personer som möjligt ur målgruppen ska kunna tillgodogöra sig innehållet, även personer med funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk. För myndigheter är det till och med lag på att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagens § 11.

Se även

 

Så vet du om texterna är begripliga

Utvärdera texterna med hjälp av användningstester för att se hur begripliga och tillgängliga de är. Testa gärna med personer som har särskilda behov, för att se hur de uppfattar texterna.
Du kan också fundera över om:

 • Texternas språk och innehåll är anpassat till målgruppens behov.
 • Det finns tydliga sammanfattningar av innehållet.
 • Om ni förklarar ord och uttryck som inte är självklart begripliga för alla.
 • Om ni förklara ord och uttryck som är centrala för er verksamhet, och samlat dem i en ordlista.

Se även

17 september, 2014

Tydliga länkar

Tydliga länkar gör det lättare för alla att navigera

Tydliga länkar är särskilt viktigt för personer som använder någon form av hjälpmedel för att surfa på webben, till exempel skärmläsare, eftersom de kan välja att navigera genom att enbart läsa upp länkarna på en sida.

Använd inte länktexter som ”Läs mer…” ”Klicka här …” Om det finns flera sådan länkar på en sida och en person använder skärmläsare kommer länklistan innehålla flera likadana länkar som länkar till olika sidor. Dessutom vet användaren inte om de kommit rätt eftersom länken inte talar om vart det var meningen att man skulle komma.

Fördjupa dig gärna:

Så här skriver du tydliga länkar

Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang. På webben skummar vi ofta igenom information och blicken fastnar på avvikelser såsom rubriker, markerade ord och länkar. Tydliga och informativa länkar gör att besökarna snabbare hittar den information de söker.

Fördjupa dig gärna:

28 augusti, 2014

Fokus vid tangentbordsnavigation

Visuellt fokus hjälper vid tangentbordsnavigation

Många grupper användare navigerar med hjälp av tangentbordet exempelvis personer med förslitningsskador. Motoriska problem kan göra att användaren inte har möjlighet att använda en mus och synskadade föredrar ibland tangentbordet framför musen eftersom de kan tycka det är svårt att se själva muspekaren.

Se även

Så här fungerar visuellt fokus

När användaren navigerar med tangentbordet på en webbsida eller i en funktion måste det tydligt framgå var visuellt fokus är. Det vanligast sättet att förflytta sig på via tangentbordet är att flytta fokus från länk till länk med hjälp av tabb-tangenten och sedan aktivera länken med Enter.

Ett vanligt sätt att framhäva fokus exempelvis ett menyalternativ är att visa fokus tydligt med hjälp av en ram eller genom att färgerna inverteras. Samma rekommendationer gäller när användaren ska förflytta sig i en funktion via piltangenterna: Det objekt som har fokus ska framhävas tydligt visuellt.

Även dolda länkar och genvägar ska lyftas fram och visas visuellt när de får fokus vid tangentbordsnavigering.

Se även

28 augusti, 2014

Hjälp i e-tjänster

Användaren behöver förstå hur tjänsten fungerar

Genom att hjälpa användarna att förstå hur e-tjänsten fungerar och vilken information som kan komma att behövas för att slutföra processen underlättar du för alla användare att använda tjänsten. Användare skall inte behöva avbryta en process exempelvis för att det saknas information.

28 augusti, 2014

Ljud, bild och film för att komplettera text

Text fungerar inte alltid bäst för alla

Skriven text är inte alltid det lättaste sättet att ta till sig information på. Därför bör ni kombinera skriven text med ljud, bild och film så att informationen blir mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Särskilt viktigt är detta för personer med olika typer av lässvårigheter. Personer med synnedsättning behöver information i talad form.

Se även Riktlinje nr 11 Kombinera skrift med ljud, bild och film.

Gör så här för att komplettera text

Det finns en hel del du kan göra för att komplettera skriven text. Här följer några rekommendationer:

 • Visa informationsstödjande bilder och filmer på webbplatsen. Det är särskilt lämpligt för viktig samhällsinformation, information i form av instruktioner och liknande.
 • Använd film för att nå personer som har svårt att läsa eller inte kan läsa, men som förstår talspråk med stöd av visuell information.
 • Använd en funktion för automatisk textuppläsning (talsyntes) som komplement till textinformation för att göra information mer tillgänglig för personer med lässvårigheter och nedsatt syn eller med annat modersmål än svenska.
 • Se helst till att användaren själv kan markera vilken text som ska läsas upp. Allra tydligast blir det med en textuppläsningsfunktion som också fortlöpande markerar var i texten uppläsningen sker.
 • Se till att texter är rätt uppmärkta så att presentationen fungerar tillfredsställande i hjälpmedel (se R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare). Se framför allt till att märka upp textelement som rubrik, brödtext et cetera, även i material som inte är HTML, och bifoga beskrivningar (alt-texter) för betydelsebärande bilder (se WCAG avsnitt 1.1).
 • Ska den automatiska textuppläsningen fungera också för andra språk än svenska, behövs det normalt tillägg i tjänsten och särskild språkkodning (så kallade lang-attribut.

Se även Riktlinje nr 11 Kombinera skrift med ljud, bild och film