De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


WCAG – standard för tillgänglighet

Först och främst av alla webbriktlinjer står sedan länge R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA. Tillgänglighetsstandarden WCAG är grunden för bland annat webbdirektivet och annan reglering. Men standarddokumentet kan ibland vara svårt att förstå och tillämpa. Därför finns nu webbriktlinjer som förklarar, illustrerar och exemplifierar WCAG-kriterier på nivå A och AA.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
1 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 R1 Följ WCAG 2.1 nivå AA
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
1 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv