WCAG – standard för tillgänglighet

Den första och mest centrala webbriktlinjen har sedan 2012 varit att följa tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA. Men både specifikationen WCAG 2.1 och den svenska översättningen av förra versionen kan vara svåra att förstå och tillämpa.

Följande 50 webbriktlinjer förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, alltså de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
1 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
1 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
1 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
1 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
1 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
1 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
1 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
1 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
1 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
1 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
1 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
1 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
1 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
1 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
1 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
1 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
1 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
1 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
1 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
1 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
1 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
1 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
1 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
1 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
1 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
1 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
1 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
1 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
1 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
1 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
1 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
1 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
1 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
1 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
1 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
1 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
1 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
1 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
1 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
1 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
1 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
1 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
Exportera urval som csv